Menu
Home Page
Welcome to our School

Sut wyt ti?

Meithrin - Blwyddyn 2                 Blwyddyn 3 - 6

Nursery - Year 2                      Years 3 - 6

Sut wyt ti?

How are you?

 

bendigedig

brilliant

 

hapus

happy

 

trist

sad

 

wedi blino

tired, etc.

Sut wyt ti’n teimlo?

are you feeling?

 

Dw i’n teimlo’n fendigedig.

I’m feeling brilliant.

 

Dw i’n hapus.

I’m happy.

 

Dw i’n drist.

I’m sad.

 

Dw i’n dda iawn, diolch.

I’m very good, thank you.

 

Dw i’n grac.

I’m angry.

 

Dw i’n weddol.

I’m fine.

 

Dw i’n ofnadwy.

I’m terrible.

 

Dw i wedi blino.

I’m tired.

 

Dw i wedi blino’n lân.

I’m very tired.

 

Top