Menu
Home Page
Welcome to our School

Wyt ti'n gallu... / Beth wyt ti'n gallu ...?

Meithrin (Nursery) - Blwyddyn 2

Blynyddoedd 3 - 6

 

Wyt ti’n gallu canu?

Can you sing?

 

 

Ydw – Yes, I can

Nac ydw – No I can’t

 

 

Beth wyt ti’n gallu wneud?

What can you do? (verbs)

 

 

Dw i’n gallu…… I can ………

Dw i ddim yn gallu….. I can’t……..

Other examples:

 

Darllen – to read

Canu – to sing

Chwarae – to play

 

 

Ydw, dw i’n gallu canu

Yes I can sing

 

Nac ydw, dw i ddim yn gallu canu

No, I can’t sing

 

Top