Menu
Home Page
Welcome to our School

Week 2

Week 1 and 2

 

Foundation Phase

Pwy wyt ti? 

Who are you?

 

Thomas ydw i. 

Pippa ydw i. 

 

Sut wyt ti'n teimlo? 

How are you feeling?

 

Dw i'n hapus.

Dw i'n drist. 

Dw i'n grac. 

 

Key Stage 2

Pwy wyt ti? 

Who are you? 

 

Sut wyt ti'n teimlo? 

How are you feeling? 

 

Thomas ydw i. Dw i'n hapus achos dw i'n gweld ffrindiau. (I'm happy because I get to see my friends.)

Pippa ydw i. Dw i'n ofnus achos dechrau dosbarth newydd. (I'm worried because of starting a new class.)

Imogen ydw i.  Dw i wedi blino achos codais yn gynnar. (I'm tired because I got up early.) 

Top