Menu
Home Page
Welcome to our School

Week 10

Week 10

 

Sut mae'r tywydd heddiw?

How is the weather today?

 

Mae hi'n ...

It's ...

 

For example,

Mae hi'n bwrw glaw.

Mae hi'n oer. 

Mae hi'n stormus. 

 

Heulog - sunny                      Bwrw glaw - raining                 Boeth - hot                   Oer - cold

  Stormus - stormy              Bwrw eira - snowing               Wyntog - windy              Braf - nice   

Cymylog - cloudy                                   Rhewi - freezing               

 

Top